Rehberlik Birimi

 

Çınar Pek Akademi Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi olarak, anaokulundan lise sonuna kadar bireyin bir bütün olarak gelişmesine önem vermektedir. Bireyin kendini tanıması için çalışmalarda bulunup kendini gerçekleştirmesini sağlamayı hedeflemektedir. Öğrencinin lise sonuna kadar takibinin yapılıp bir bütün olarak gelişimine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Ayrıca liseden sonra üniversite yaşamında da “İzleme” çalışmaları sürdürülmektedir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik İlkelerimiz:

 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri bütün öğrencilere yöneliktir.
 • Her yönü ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemi öngörür ve bu doğrultuda çalışır.
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri temelinde insan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayıştır.
 • Öğrencinin kendi kişiliklerini daha iyi anlamaları ve problemlerine çözüm yolu bulmada onların kendi kendilerine yeter bir duruma gelmelerini sağlamaktadır.
 • Bireyin her yönüyle gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesine yardım etmektedir.
 • Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı duyar.
 • Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile ilgili herkesin ortak bir anlayış ve iş birliği içinde çalışmasını sağlamaktadır.
 • Rehberlik hizmetlerinde “süreklilik”,” gönüllülük” ve psikolojik danışma ilişkilerinde “gizlilik” esaslarına uygun davranır.

 

HEDEFLERİMİZ

 

1. Psiko-sosyal Gelişim

 

Kendini tanıma becerilerini geliştirme

Gizil güçlerinin farkına varıp geliştirmesini sağlama

Bulunduğu yaşın gelişim dönemi özelliklerinin farkında olma

Özgüveni geliştirme

Olumlu benlik algısı oluşturma

Problem çözme becerilerini kazanma ve geliştirme

Kendini ifade edebilme becerilerini geliştirme

Sorumluluk duygusunu geliştirme

Karşısındakini anlama becerilerini geliştirme

Başkasını ve topluma karşı ödevlerini kavrayacak bir vicdan duygusu kazanma

 

 

2. Akademik Gelişim

 

Yetenek ve ilgilerini tanıma ve farkında olma

Akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak geliştirme ve engelleyici faktörlerle başa çıkma becerileri geliştirme

Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirme

Bir meslek seçme ve çalışma hayatına hazırlık

Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimine sahip olma

 

HIZMET ALANLARI

Öğrencilere Yönelik Hizmetlerimiz:

 • Okula yeni başlayan öğrencilere PDR Birimi çalışma alanları ve ilkelerinin tanıtılması, uyum güçlüğü çeken öğrencilere okula alıştırma faaliyetleri düzenlenmesi.
 • Öğrencileri çok boyutlu tanımak amacıyla, öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun formların ve envanterlerin uygulanması.
 • Öğrencilerin kendilerini tanımaları ve gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar sürdürme.
 • Öğrencilerin kendilerini ve meslek alanlarını tanımalarına yönelik çeşitli test ve envanterlerin uygulanması.
 • Verimli ders çalışma tekniklerini öğrenip, ders çalışmanın önündeki engellerin belirlenip ortadan kaldırılması için çalışmalar sürdürme.
 • Meslek alanları ve üniversiteye giriş sistemine ilişkin öğrencilerin bilgilendirilmesi; bu amaçla üniversite ve meslek tanıtımları, üniversite tanıtım fuarı ve üniversite tanıtım gezilerinin düzenlenmesi.
 • Kariyer planlama konusunda bireysel ve grup görüşmelerinin yapılması.
 • Bireysel ve/veya grupla psikolojik danışmaların yapılması.
 • Koruyucu-önleyici bilgilendirme çalışmalarının yapılması.
 • Bilgilendirme amaçlı pano ve broşür hazırlanması.

 

Velilere Yönelik Hizmetlerimiz:

Öğrencilerle yapılan tüm çalışmaların verimli olması için veliler ile konsültasyon çalışmalarına önem vermekteyiz.. Bu doğrultuda;

 • Öğrencilerle ilgili görüşmeler yapılması
 • Öğrecinin gelişim dönemi özellikleri ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması
 • Öğrencinin her yönden gelişim takibinin sağlanmasına yardımcı olması
 • Seminer ve konferansların düzenlenmesi
 • Bilgilendirici yayınların hazırlanması

 

Öğretmenlere Yönelik Hizmetlerimiz:

 • Sınıf rehber öğretmenleri başta olmak üzere bütün öğretmenler ilen müşavirlik yapılması
 • Desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için işbirliği yapılması.
 • Bilgilendirme çalışmaları yapılması
 • Öğrencilerin akademik takibinin sağlanması

 

Yurt içi Üniversite Danışmanlığı

Öğrencilerimize okula başladıkları ilk günden itibaren üniversiteler ve bölümler süreç içerisinde tanıtılır. Bununla beraber periyodik olarak üniversitelerden ve iş dünyasından önemli kişiler ile öğrencilerimiz bir araya gelerek onların tecrübelerinden yararlandıkları kariyer günleri düzenlenir. Böylece öğrencilerimizin kafasında üniversite kavramı şekillenmeye başlar.

 

Yurt dışı Üniversite Danışmanlığı

Yurt dışında okumak isteyen öğrencilerimize eğitim danışmanlarımız rehberlik yapar ve onların başvuru süreçlerini takip ederler. Harvard, MIT, Colombia, Stanford gibi dünyanın en iyi üniversiteleri de dahil olmak üzere üniversitelere başvuru yapan öğrencilerin, kabul süreçleri için gerekli ek donanımlar Sosyal Sorumluluk, Projeler sağlanır. Daha duyarlı bir insan yetiştirmek ve topluma faydalı olmak adına sosyal sorumluluk projeleri olmaz ise olmazımızdır. Öğrencilerimiz Türkiye’de ve Uluslararası platformlarda sosyal sorumluluk projeleri üretir ve katılırlar.