Yabancı Dil Eğitimi

Yaz aylarında yurtdışında öğrencilerimize gerekirse dil okullarında veya öğrenci değişimi proğramı kapsamında eğitim alma fırsatı sağlanır.

 

Sınıf çalışmalarında öğretmenlerimiz:

• Konusuna tam hâkimiyet.

• Öğrencilere öğrenmeyi sevdirecek, onların kişisel akademik ve zihinsel ilgilerini gerçekleştirebilmelerine yardımcı olan öğretme aşkı ve canlılığa sahip olmak.

• Zamanında sınıfta olma alışkanlığına sahip olmak.

• Ders malzemelerini anlaşılır ve düzenli bir biçimde sunmak.

• Sınıfta düzeni ve kontrolü sağlayıp, sınıftaki tüm öğrenciler arasında bilgi akışını ve öğrenme arzusunu desteklemek.

• Öğrencilerin öğrenme çeşitliliğini göz önünde bulundurarak sınıfta çeşitli yaklaşımlarla dersi gerçekleştirme becerisine sahip olmak.

• İyi tasarlanmış, yararlı ev ödevleri vermek.

• Öğrenci çalışmalarını dikkatli, adil ve zamanında değerlendirmek.

Öğretmenler öğrencilerin kişisel gelişmleriyle yakından ilgilenir.

Kendilerinden;

• Genç insanlarla vakit geçirmekten hoşlanmaları,

• Ders saatleri dışında da öğrencilere yardımcı olmaları,

• Gerçekçi hedefler ve motivasyonla öğrencilerin özgüven elde etmelerini sağlamayı amaç edinmeleri,

• Öğrencilerin ahlaki gelişimlerine (dürüst, adil, başkalarının isteklerine, haklarına ve sahip olduklarına saygı gösterme, davranışlarının sorumluluğunu alma gibi) ilgi göstermeleri,

• Öğrencilerini, ülkemizde ve uluslararası düzeyde liderlik görevleri üstlenecek bilinçli vatandaşlar olarak yetiştirmeye çaba göstermeleri,

• Kişisel ilgi alanlarını ders dışı etkinlikler yoluyla öğrencilerle paylaşmaları beklenmektedir.

Bir okulun doğru biçimde işleyebilmesi için iyi iletişim çok önemlidir. Bu sebeple bütün öğretmenlerimizden:

• Öğrencilerle ilgili okul kurallarından, uygulamalarından ve benzeri konulardan haberdar olmaları (örneğin okulun kuralları ve uygulamaları, sınıf geçme ve takdir sistemi, üniversiteye kabulle ilgili konular vb.),

• Öğrencinin gelişimiyle ilgili üzerinde düşünülmüş değerlendirme metot bulmaları,

• Öğrencilerin gelişimi (veya gelişim eksikliği) ile ilgili konularda veliler veya ilgili diğer kimselerle konuşurken yardımsever davranmaları,

• Bir sorun varsa, o sorunu çözebilecek en olası kişiyle paylaşması beklenmektedir.